Активирайте първо кърпичката, намачквайки я на топка и задържайки я в ръцете си около 10 секунди. Естествената топлина на ръцете ви ще позволи на WrapAround Wrap да залепне по ръбовете на вашите купи за салата, чинии, плодове, зеленчуци... Поставете WrapAround Wrap върху вашето ястие, плодове, зеленчук и оформете ръбовете с ръце, за да прилепне към него като капак.